• شرکت صنعت آور مستقل در سال ۱۳۶۸ با هدف تامین نیاز مندی های داخلی ُ دستیابی به بازار های بین المللی و مشارکت و توسعه صنعت کشور و با بکارگیری متخصصین وکادر مجرب و کارآمد و بهره مندی از تکنولوژی های پیشرفته روز در زمینه طراحی ُساخت و مونتاژ انواع قطعات و ادوات صنعتی و به ویژه درصنعت خودرهای ریلی و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری با نام کارگاه صنعت نوین تکنیک تاسیس گردید که در سال ۱۳۷۵ با نام فعلی به ثبت رسید که در خدمت صنایع ریلی و سایر صنایع کشورمیباشد.
  • این شرکت جلب رضایت مشتریان محترم را سرلوحه اهداف کلان خود قرارداده و بر این اساس سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استقرار الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ را انتخاب و با بکارگیری تمامی امکانات از استقرار و تداوم آن پشتیبانی نماید.
  • شایان به ذکر است این شرکت بابیش از دو دهه حضور در این عرصه توانسته است ضمن کسب اهداف اولیه ُ تولیدات خود را در بازارهای جهانی عرضه نماید.