کارخانه :

آدرس : تهران – بزرگراه امام رضا – بعد از خاور شهر – عباس آباد علاقه مند –

خیابان توکل ۲ – پلاک ۷۷ – واحد ۲

دفتر مرکزی :

آدرس : تهران – بزرگراه امام رضا – بعد از خاور شهر – عباس آباد علاقه مند –

خیابان توکل ۲ – پلاک ۷۷ – واحد ۱

تلفن : ۳۳۸۵۵۲۹۹ – ۰۲۱

فکس : ۳۳۸۵۱۲۹۹ – ۰۲۱

کد پستی : ۱۸۶۵۱۴۴۷۵۰