• واحد طراحی تولید و ساخت انواع ادوات ریلی و صنعتی
  • واحد تعمیر و نگهداری کابل های فشار قوی واگن های مسافری و لوکوموتیو های کشنده
  • واحد تعمیرات سنگین و سبک انواع موتور دیزل و پاورپک های قطار های خودکشش
  • واحد ساخت و باز سازی انواع واگن مولد برق
  • واحد بازسازی انواع واگن های مسافری و رستوران
  • واحد تعمیر و نگهداری انواع ماشین آلات راه سازی و جرثقیل های سنگین
  • واحد تعمیر و نگهداری کارخانه جات صنعتی
  • واحد کنترول پروژه